PERKHIDMATAN

PAUTAN PANTAS

Daftar Kursus

Daftar Kursus

Pendaftaran kursus bagi staf yang berkhidmat di Jabatan Kerajaan di Malaysia

Pengenalan CREaTE

Video ringkas pengenalan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan utama yang terdapat di CREaTE Alor Gajah Melaka.

SENARAI KURSUS

Tarikh Kursus

Kursus/Agenda

Lebih Lanjut

 • Isnin, 27 Februari 2017

  JP0201, M0106, UB0114, BS0502, BS0202, A0211, A0137

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 28 Februari 2017

  JP0802, M0106, UB0114, BS0502, E0221, E0222, BS0202, A0211, A037

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 01 Mac 2017

  JP0102, M0107, UB0109, E0223, E0224, BS0202, BS0404, BSS0201, A0202, A0137

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 02 Mac 2017

  M0301

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 02 Mac 2017

  JP0102, M0107, UB0109, BS0503, BS0404, A0202, A0139, M0326

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 03 Mac 2017

  M0301

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 03 Mac 2017

  JP0102, M0107, BS0503, A0139, M0326

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 06 Mac 2017

  JP0502, JP0902, M0108, BS0611, A0238, A0138, M0302

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 07 Mac 2017

  JP0502, JP0902, UB0103, M0108, E0104, E0225, E0226, JP0703, BS0611, BSS0108, A0238, A0138, M0302

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 08 Mac 2017

  JP0202, UB0103, M0109, UB0327, BS0504, BS0101, E0104, E0227, E0228, JP0703, BS0611, BS0205, BSS0108, BS0706, A0102, A0138, M0302

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 09 Mac 2017

  JP0202, M0109, UB0327, BS0504, BS0101, E0104, BS0205, BSS0108, BS0706, A0212, A0140

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 10 Mac 2017

  M0109, UB0327, BS0205, A0212, A0140, A0168

  Maklumat Lanjut


 • Ahad, 12 Mac 2017

  BSS0202

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 13 Mac 2017

  UB0104, M0110, BS0613, BSS0202, BS0301, A0213, A0141

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 14 Mac 2017

  JP0903, JP0301, M0110, E0105, E0229, E0230, BS0613, BSS0116, BS0301, A0213, A0141

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 15 Mac 2017

  JP0903, JP0301, UB0116, BS0505, E0105, E0231, E0232, JP0704, BS0613, BSS0116, A0103, A0142, M0306, M0320

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 16 Mac 2017

  JP0602, JP0301, UB0116, BS0505, JP0704, A0233, A0142, M0306, M0320

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 17 Mac 2017

  JP0602, A0233, A0142, M0306, M0320

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 20 Mac 2017

  JP0402, M0111, BS0506, BS0206, BS0709, A0214, A0143, M0202

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 21 Mac 2017

  JP0402, JP0803, M0111, UB0105, BS0506, E0106, E0233, E0234, BS0206, BS0709, A0214, A0143, M0202

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 22 Mac 2017

  JP0402, JP0803, M0111, UB0105, UB0201, BS0102, E0106, E0235, E0236, BS0206, BS0701, BS0709, A0143, M0202, M0312

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 23 Mac 2017

  JP0803, UB0201, BS0102, E0106, BS0704, BS0701, A0239, A0146, M0202, M0312

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 24 Mac 2017

  UB0201, BS0701, A0239, A0146, M0312

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 27 Mac 2017

  JP0103, M0112, M0113, BS0103, BS0208, A0205, A0144

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 28 Mac 2017

  JP0103, M0112, M0113, UB0107, BS0103, E0107, BS0208, BSS0106, A0205, A0144, M0317

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 29 Mac 2017

  JP0103, M0112, M0113, UB0107, E0107, BS0208, BSS0106, A0215, A0144, M0317

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 30 Mac 2017

  UB0107, E0107, A0215, A0147, M0317

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 31 Mac 2017

  A0147

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 03 April 2017

  JP0503, M0114, E0108, BS0606, A0234, A0145

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 04 April 2017

  JP0503, JP1001, JP0302, M0114, UB0106, E0108, E0237, E0238, JP0705, BS0606, BSS0101, A0234, A0145

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 05 April 2017

  JP0302, M0114, UB0106, BS0507, BS0104, E0108, E0239, E0240, JP0705,BS0606, BS0203, BSS0101, BSS0210, A0240, A0145

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 06 April 2017

  JP0302, BS0507, BS0104, BS0203, BSS0210, A0240, A0148, A0164

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 07 April 2017

  BS0203, A0148, A0165

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 10 April 2017

  JP0603, JP0804, M0115, BS0508, BS0540, E0109, BS0611, BS0302, A0208, A0149, M0307

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 11 April 2017

  JP0603, JP0804, M0115, UB0108, BS0508, BS0540, E0109, E0241, E0242, JP0706, BS0611, BS0301, A0208, A0149, M0307

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 12 April 2017

  M0115, UB0108, BS0105, E0109, E0243, E0244, JP0706, BS0611, BS0301, A0216, A0149, M0321

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 13 April 2017

  JP0203, BS0105, BS0301, A0216, A0166, M0301, M0321

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 14 April 2017

  JP0203, A0166, M0301, M0321

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 15 April 2017

  Melaka Bandaraya Bersejarah

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 17 April 2017

  JP0403, JP0103, M0116, BS0509, JP0707, BS0621, A0225, A0150, M0203

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 18 April 2017

  JP0403, JP0103, M0116, UB0112, BS0509, E0245, E0246, BS0621, BSS0114, BSS0212, BS0710, A0225, A0150, M0203

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 19 April 2017

  JP0403, JP0103, UB0112, E0247, E0248, BS0621, BSS0114, BSS0212, BS0710, A0228, A0150, M0203, M0318

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 20 April 2017

  UB0112, BS0510, BSS0212, BS0710, A0228, A0179, M0203, M0318

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 21 April 2017

  BS0510, A0179, M0318

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 24 April 2017

  JP0805, M0117, E0110, A0235, A0151, M0313

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 25 April 2017

  JP0805, M0117, UB0113, BS0511, E0110, BSS0119, BS0705, A0235, A0151, M0313

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 26 April 2017

  M0117, M0118, UB0113, BS0511, E0110, BSS0221, BS0705, A0245, A0151, M0303, M0313

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 27 April 2017

  M0118, UB0113, BS0106, BSS0221, BS0705, A0245, M0303, M0313, M0323

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 28 April 2017

  BS0106, M0303, M0323

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 01 Mei 2017

  Hari Pekerja

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 02 Mei 2017

  JP0404, JP0904, M0119, BS0107, E0111, BS0607, A0206, A0152

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 03 Mei 2017

  JP0404, JP0806, JP0904, M0119, UB0115, BS0107, E0111, E0249, E0250, JP0708 , BS0607, BS0408, A0206, A0152

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 04 Mei 2017

  JP0404, JP0904, M0119, UB0115, BS0512, E0111, JP0708, BS0607, BS0408, A0229, A0171, A0152

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 05 Mei 2017

  BS0512, A0229, A0171, A0172, M0308

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 08 Mei 2017

  JP0105, M0120, UB0119, BS0615, BSS0213, A0207, A0181

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 09 Mei 2017

  JP0105, M0120, UB0119, BS0615, BSS0213, A0207, A0181

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 10 Mei 2017

  Hari Wesak

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 10 Mei 2017

  BSS0213

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 11 Mei 2017

  M0121, BS0513, BS0108, BSS0214, A0217, A0182

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 12 Mei 2017

  M0121, BS0513, BS0108, BSS0214, A0217, A0183

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 15 Mei 2017

  JP0604, M0122, BS0514, E0112, BS0602, A0218, A0152, M0204

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 16 Mei 2017

  JP0604, JP0807, M0122, UB0120, BS0514, E0112, E0251, E0252, JP0709, BS0602, BS0212, BSS0112, A0218, A0152, M0204

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 17 Mei 2017

  JP0807, M0123, UB0120, UB0329, E0112, JP0709, BS0602, BS0212, BSS0112, BS0303, A0219, A0152, M0204

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 18 Mei 2017

  M0123, UB0329, BS0515, BS0516, BS0212, BSS0112, BS0303, A0219, M0204

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 19 Mei 2017

  UB0329, BS0515, BS0516, BS0212

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 22 Mei 2017

  JP0106, M0124, M0125, UB0111, BS0517, BS0604, BSS0215, BS0707, A0221, A0153

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 23 Mei 2017

  JP0106, M0124, M0125, UB0111, UB0202, BS0517, E0113, E0253, E0254, BS0604 ,BS0214, BSS0104, BSS0215, BS0707, A0221, A0153

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 24 Mei 2017

  M0124, M0126, UB0111, UB0202, BS0518, E0113, E0255, E0256, BS0604, BS0214, BSS0104, BSS0215, BS0707, A0222, A0153

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 25 Mei 2017

  M0126, UB0111, UB0202, BS0518, E0113, BS0214, BSS0104, BSS0215, A0222

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 26 Mei 2017

  JP0905

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 27 Mei 2017

  1 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Ahad, 28 Mei 2017

  2 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 29 Mei 2017

  3 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 30 Mei 2017

  4 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 31 Mei 2017

  5 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 01 Jun 2017

  6 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 02 Jun 2017

  7 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 03 Jun 2017

  8 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 03 Jun 2017

  Hari Keputeraan Yang Dipertuan Agong

  Maklumat Lanjut


 • Ahad, 04 Jun 2017

  9 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 05 Jun 2017

  BS 0405, M0314

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 06 Jun 2017

  BS 0405, M0314

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 07 Jun 2017

  BS 0405, BS0617, M0314

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 08 Jun 2017

  BS0617, M0314

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 09 Jun 2017

  BS0617

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 10 Jun 2017

  15 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Ahad, 11 Jun 2017

  16 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 12 Jun 2017

  17 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 13 Jun 2017

  18 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 14 Jun 2017

  BS0211, BS0304, M0325

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 15 Jun 2017

  BS0211, BS0304, M0325

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 16 Jun 2017

  BS0211, M0325

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 17 Jun 2017

  22 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Ahad, 18 Jun 2017

  23 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 19 Jun 2017

  24 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 20 Jun 2017

  25 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 21 Jun 2017

  26 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 22 Jun 2017

  27 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 23 Jun 2017

  28 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 24 Jun 2017

  29 Ramadan

  Maklumat Lanjut


 • Ahad, 25 Jun 2017

  Raya Aidil Fitri

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 26 Jun 2017

  Raya Aidil Fitri

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 03 Julai 2017

  A0154

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 04 Julai 2017

  UB0203, E0114, 0154

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 05 Julai 2017

  UB0203, E0114,A0154,A0155

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 06 Julai 2017

  JP0906, UB0203, E0114,A0155

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 07 Julai 2017

  A0174,A0155

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 10 Julai 2017

  JP0504, JP0107, M0127, BS0109, E0115, BSS0216, A0223, A0156

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 11 Julai 2017

  JP0504, JP0107, M0127, UB0117, BS0109, E0115, BSS0107, BSS0216, A0223, A0156

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 12 Julai 2017

  JP0907, M0127, UB0117, UB0118, BSS0107, BSS0216, A0224, A0156

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 13 Julai 2017

  A0224, M0305

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 14 Julai 2017

  UB0118, BS0519, M0305

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 17 Julai 2017

  JP0605, JP0808, M0128, BS0520, E0116, A0230, A0157, M0319

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 18 Julai 2017

  JP0605, JP0204, M0128, UB0121, BS0520, E0116, BSS0102, A0230, A0157, M0304, M0319

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 19 Julai 2017

  JP0204, M0128, UB0121, BS0521, E0116, BS0409, BSS0102, BS0708, A0231, A0157, M0304, M0327

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 20 Julai 2017

  M0129, BS0521, BS0708, A0231, M0304, M0327

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 21 Julai 2017

  M0129, M0309, M0327

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 24 Julai 2017

  JP0405, JP0303, M0130, BS0110, BS0403, BSS0217, A0232

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 25 Julai 2017

  JP0405, JP0303, JP0809, M0130, BS0110, E0117, BSS0109, BSS0217, A0232

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 26 Julai 2017

  JP0405, M0130, BS0522, E0117, BS0403, BSS0109, BSS0217, A0241, M0301

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 27 Julai 2017

  JP0908, M0131, M0132, BS0522, E0117, BS0403, BSS0109, A0241, M0301

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 28 Julai 2017

  M0131, M0132, BS0403

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 01 Ogos 2017

  JP0108, M0133, UB0328, E0118, BSS0103, BSS0218, A0242, M0328

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 02 Ogos 2017

  JP0108, M0133, UB0328, BS0523, E0118, BSS0103, BSS0219, A042, M0306, M0328

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 03 Ogos 2017

  M0133, UB0328, BS0523, E0118, A0243, M0306

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 04 Ogos 2017

  A0243, M0306

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 07 Ogos 2017

  JP0505, JP0810, M0134, BS0610, A0244, M0302

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 08 Ogos 2017

  JP0505, JP0810, M0134, UB0122, E0119, BS0610, A0244, M0302

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 09 Ogos 2017

  JP0505, JP0205, M0134, UB0122, BS0541, E0119, BS0610, BS0209, M0302, M0320

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 10 Ogos 2017

  JP0505, JP0205, BS0541, E0119, BS0209, M0320

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 11 Ogos 2017

  BS0209, M0320

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 14 Ogos 2017

  M0135, BS0111, E0120, BS0612, BSS0203, M0315

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 15 Ogos 2017

  JP0909, M0135, UB0123,BS0111, E0120, BS0612, BSS0117, BSS0203, M0315

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 16 Ogos 2017

  M0135, UB0123,BS0524, E0120, BS0612, BSS0115, BSS0117, BSS0203, BS0702, M0315

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 17 Ogos 2017

  M0136, BS0524, E0120, BSS0115, BS0702, M0315

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 18 Ogos 2017

  M0136

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 21 Ogos 2017

  JP0606, JP0109, M0137, BSS0204, M0205

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 22 Ogos 2017

  JP0606, JP0109, M0137, UB0330, E0121, BS0623, BSS0120, BSS0204, M0205

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 23 Ogos 2017

  JP0109, M0137, UB0330, BS0525, E0121, BS0623, BSS0204, M0205

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 24 Ogos 2017

  M0138, UB0330, BS0525, E0121, BS0623, BSS0204, M0205

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 25 Ogos 2017

  M0138, BSS0204

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 28 Ogos 2017

  JP0206, M0139, BS0112, BS0204, M0317

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 29 Ogos 2017

  JP0206, M0130, BS0112, BS0204, M0317

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 30 Ogos 2017

  M0130, BS0204, M0317

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 31 Ogos 2017

  Hari Kebangsaan

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 01 September 2017

  Raya Aidil Adha

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 02 September 2017

  Raya Aidil Adha

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 04 September 2017

  JP0910

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 05 September 2017

  M0140, UB0124, BS0526, E0122, BSS0113, BSS0205, M0303

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 06 September 2017

  M0140, UB0124, BS0526, E0122, BSS0113, BSS0205, M0303, M0321

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 07 September 2017

  M0140, E0122, BSS0113, BSS0205, M0303, M0321

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 08 September 2017

  M0321

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 11 September 2017

  JP0506, JP0110, M0141, BS0614, M0206, M0318

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 12 September 2017

  JP0506, JP0811, M0141, UB0125, BS0527, BS0614, BS0406, BSS0110, M0206, M0318

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 13 September 2017

  JP0506, JP0811, M0141, BS0527, E0123, BS0614, BS0406, BSS0110, BS0703, M0206, M0318

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 14 September 2017

  JP0811, BS0113, E0123, BS0406, BSS0110, BS0703, M0206, M0324

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 15 September 2017

  BS0113, BS0406, M0324

  Maklumat Lanjut


 • Sabtu, 16 September 2017

  Hari Malaysia

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 18 September 2017

  JP0911, M0142, BS0624, M0326

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 19 September 2017

  JP0911, M0142, BS0528, BS0624, M0326

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 20 September 2017

  BS0528, M0142, BS0624

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 21 September 2017

  Awal Muharam

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 25 September 2017

  JP0111, M0143, BS0625, M0307, M0316

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 26 September 2017

  JP0111, JP0607, M0143, BS0529, E0124, BS0625, M0307, M0316

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 27 September 2017

  JP0607, M0143, UB0126, BS0529, E0124, BS0625, BS0207, M0316

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 28 September 2017

  BS0114, E0124, BS0207, M0301, M0316

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 29 September 2017

  BS0114, BS0207, M0301

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 02 Oktober 2017

  JP0207, M0145, BS0530, BS0608

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 03 Oktober 2017

  JP0207, M0145, BS0530, E0125, BS0608, BSS0118, BSS0206, M0309

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 04 Oktober 2017

  M0145, E0125, BS0608, BS0620, BSS0118, BSS0206, M0319

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 05 Oktober 2017

  E0125, BS0620, BSS0206, M0308, M0319

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 06 Oktober 2017

  BS0620

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 09 Oktober 2017

  JP0912, M0146, BS0531, E0126, M0304

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 10 Oktober 2017

  JP0912, M0146, BS0531, E0126, BSS0111, BSS0207, M0304

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 11 Oktober 2017

  JP0912, M0146, BS0115, E0126, BSS0111, BSS0207, M0304

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 12 Oktober 2017

  BS0115, BSS0111

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 13 Oktober 2017

  Hari Keputeraan Gabenor Melaka

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 16 Oktober 2017

  JP0112, BS0537, M0322

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 17 Oktober 2017

  JP0112, BS0537, M0322

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 18 Oktober 2017

  M0322

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 19 Oktober 2017

  Deepavali

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 23 Oktober 2017

  JP0208, M0147, BS0410, M0207

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 24 Oktober 2017

  JP0208, M0147, BS0533, BS0410, BS0213, BSS0208, M0207

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 25 Oktober 2017

  JP0208, BS0533, BS0410, BS0213, BS0623, BSS0208, M0207, M0327

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 26 Oktober 2017

  BS0116, BS0213, BS0623, M0207, M0327

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 27 Oktober 2017

  BS0116, BS0213, BS0623, M0327

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 30 Oktober 2017

  BS0534, BS0616

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 31 Oktober 2017

  BS0534, BS0616

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 01 November 2017

  JP0113, M0148, BS0616, BS0626

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 02 November 2017

  JP0113, M0148, BS0626, M0310

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 03 November 2017

  JP0113, M0149, BS0626

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 06 November 2017

  JP0209, M0150, BS0604

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 07 November 2017

  JP0209, M0150, BS0535, BS0604, BSS0105, M0301

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 08 November 2017

  JP0209, M0151, BS0535, BS0604, BS0215, BSS0105, M0301

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 09 November 2017

  JP0209, M0152, BS0215, BSS0105

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 10 November 2017

  M0153, M0154, M0155, BS0215

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 13 November 2017

  BS0618, M0208

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 14 November 2017

  JP0210, BS0618, JP0710, M0208

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 15 November 2017

  JP0210, BS0618, JP0710, M0208

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 16 November 2017

  JP0210, BS0536, JP0710, M0208

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 17 November 2017

  BS0536

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 20 November 2017

  JP0304, BS0537

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 21 November 2017

  JP0304, BS0537, M0305

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 22 November 2017

  JP0304, M0305

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 27 November 2017

  JP0211, BS0538

  Maklumat Lanjut


 • Selasa, 28 November 2017

  JP0211, BS0538

  Maklumat Lanjut


 • Rabu, 29 November 2017

  BS0539

  Maklumat Lanjut


 • Khamis, 30 November 2017

  BS0539

  Maklumat Lanjut


 • Jumaat, 01 Disember 2017

  Maulidur Rasul

  Maklumat Lanjut


 • Isnin, 25 Disember 2017

  Krismas

  Maklumat Lanjut


RUJUKAN KOD KURSUS

 • IBS = BS01
 • KERJA SIVIL = BS02
 • UKUR BANGUNAN = BS03
 • SENGGARA FASILITI BANGUNAN = BS04
 • BANGUNAN = BS05
 • FORENSIK = BS06
 • GEOTEKNIK = BS07
 • KEJURUTERAAN JALAN = JP01
 • KESELAMATAN JALAN = JP02
 • PEMBINAAN JALAN = JP03
 • DARAT = JP04
 • MARITIM = JP05
 • LAPANGAN TERBANG = JP06
 • INOVASI = JP07
 • JAMBATAN = JP08
 • SENGGARA FASILITI JALAN = JP09
 • CERUN = JP10
 • UKUR BAHAN = UB01
 • SO = UB02
 • CONSTRUCTION LAW = UB03
 • KEJ. MEKANIKAL = M01
 • ICT SKALA = M02
 • ICT APPLICATION = M03
 • KEJ. ELEKTRIK = E01
 • NBOS = E02
 • ARKITEK = A01
 • BIM = A02
 • ALAM SEKITAR = A03
 • PENGURUSAN PROJEK = BSS01
 • PENGURUSAN ASET = BSS02
 • SPB = BSS03
 • PENGURUSAN KEWANGAN = BSS04
 • LEADERSHIP ORGANIZATION MANAGEMENT = ET01
 • INTEGRITI = ET02
 • JATI DIRI = ET03
 • PP BARU = ET04
 • KOMUNIKASI DAN BAHASA = ET05

MEDIA SOSIAL

CREaTE shared Jabatan Kerja Raya Malaysia ( Public Works Department )'s post. ... See MoreSee Less

MAJLIS PERASMIAN PROGRAM KECEMERLANGAN CREaTE JKR: 'CREaTE THE FUTURE', DI ALOR GAJAH MELAKA Majlis perasmian Program Kecemerlangan CREaTE JKR dengan tema 'CREaTE THE FUTURE' telah berlangsung pada h...

View on Facebook

Sekitar Hari Terbuka CREaTE 2017 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Bengkel Pelan Operasi Latihan 2017 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Program Kecemerlangan CREaTE JKR 24-26 Jan 2017,Alor Gajah,Melaka @PetraJayaMP @RoslanMdTaha @ZohariAkob @RakanKKR

2

Ucapan Aluan Pgrh Kanan CREaTE, Ir Dr Che Hassandi di Program Kecemerlangan CREaTE JKR, 24-26 Jan 2017

3

Ucapan Perasmian KPKR, Dato Sri @RoslanMdTaha di Prog Kecemerlangan CREaTE JKR, 24-26 Jan 2017 @RakanKKR @MOWorks @PetraJayaMP @ZohariAkob

3

Lawatan ke booth oleh DS @RoslanMdTaha sempena Program KEcemerlangan CREaTE @PetraJayaMP @ZohariAkob @RakanKKR

2

Sidang media KPKR @RoslanMdTaha di Program Kecemerlangan CREaTE JKR, 24-26 Jan 2017 @RakanKKR @RoslanMdTaha @ZohariAkob @PetraJayaMP

3
Load More...

Borang Pendaftaran Produk Inovatif

Produk-produk inovatif yang telah memenangi pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) diperingkat daerah, kebangsaan atau antarabangsa oleh Jabatan anda boleh didaftarkan di sini

PAUTAN AGENSI KERAJAAN